Algı ve Algılama Süreci

Bodrum İç Mimarlık

[vc_row][vc_column][vc_column_text]İnsan çevreyi, insanları, mekanları algı yolu ile yorumlar ve insan hayatının büyük bir parçasıdır. İç mekan tasarımının odak noktasının insan olması sebebiyle algı konusu büyük önem taşımaktadır. Bodrum İç Mimarlık tanımlamasına göre algı “duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması, anlamlandırılması sürecine verilen addır”. Algı psikolojik ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir ve duyu organlarının fiziksel uyarılmasıyla oluşan sinir sistemindeki sinyallerden oluşur. Görme gözün retinasına düşen ışıkla, işitme kulağa gelen ses ile oluşur.Algı bu sinyallerin pasif bir şekilde alınması değildir. Öğrenme, hafıza ve beklenti ile şekillenebilir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Algılama ise insanın çevresinden amaçlarına uygun bilgiyi almasıdır ve kişilere göre değişken bir olgudur. “Algılama, sinir sisteminin kompleks işlemlerine dayanır, ancak bilinçsel farkındalığın dışında gerçekleştiği için çoğu zaman kişilere zahmetsizce gerçekleşir gibi gelir.”

Algılama, birçok faktörün bir araya gelmesi ile oluşan bir olgudur. İnsanoğlu algılama sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Algılama, çevresel ve içsel uyaranların biri veya birçoğu ile herhangi bir nesneye veya algılanacak olan şeye dikkat etmek, ilgilenmek ile başlayan, yorumlama ile devam eden tepki verme ile sonuçlanan bir süreçtir.

ALGILAMA SÜRECİ

1. Çevrelenen organizmanın çevresinden gelen uyarı (stimulus) organizma tarafından algılanır. En dar anlamında algı bir uyaranın varlığından uyarılar yoluyla bilgi sahibi olmaktır.

2. Algılanan şey beyne iletilir. Beyin tarafından algılanmak demek bir nesneyi eski deneyimler yoluyla yorumlamak demektir.

3. Algılanan şey uyumlandırılıp kavrandığında biliş olur, yani organizmanın tanıdığı bildiği şey.

4. İlk uyarıya tepki gösterilirse bu önceden bilinen bir imgeye gönderme yapılarak gerçekleşmiştir.

Algılamayı etkileyen faktörleri iç ve dış etkenler olarak iki grupta inceleyebiliriz. Dış etkenler; çevreden gelen kişide algılamayı başlatan etkenlerdir. Bunlar; · Uyarıcı şiddeti ve büyüklüğü · Uyarıcının tekrarı · Uyarıcının konumu · Uyarıcının hareketidir. İç etkenler ise çevrenin algılanmasında kişiden kişiye değişen etmenlerdir. Her insanın kendi içyapısından kaynaklı seçimsel ve motive edilmiş algısal yönelmeler söz konusu olmaktadır. İç etkenler ayrıca kişinin kültür düzeyine, alışkanlıklarına ve tecrübelerine de bağlıdır. Algılama karmaşık bir olgudur, sadece duyu organları ile değil, bilgi edinme, tanıma, hatırlama gibi birçok içsel uyarılar meydana gelen ve insanın geçmiş deneyim ve kültür yapısı ile son şeklini alan bir süreçtir.

bodrum iç mimarlık[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Published by

share
Bodrum İç Mimarlık
Prev Mekan Tasarımında Ahşap Malzemesi
Next Art Nouveau Mimari
Bodrum İç Mimarlık

Comments are closed.