Art Nouveau Mimari

Bodrum İç Mimarlık

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Art Nouveau Akımının Oluşumu

Bir sanat akımı hiçbir zaman kendiliğinden oluşmaz. Sanat akımları genelde geliştiği coğrafya ve kültürlerin etkileri ile harmanlanarak ortaya çıkar. Bir akımın oluşabilmesi için kendinden önceki akımlardaki esintileri birleştirip, kendine has olan yenilikleri üzerine ekleyerek, ortaya çıkmaya başladığı dönemin etkilerinden de faydalanarak, sanatın asıl amacı olan “ bilinçlendirme ve görünmeyeni gösterme“ eylemini bu oluşum süreci doğrultusunda bir basamak yukarı taşımaktır. Art Nouveau akımı 19.yüzyılın sonlarına ve 20.yüzyılın başlarına doğru ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkmaya başlamasındaki asıl neden sanayi ve endüstrinin gelişmesiyle ortaya çıkan sanat eserlerinin yetersizliği, estetik kaygılardan uzak olarak ”geliştirilen” sanat ürünleridir. Fakat bu akım, endüstriyel sanat üretimine ne kadar karşı olsa da, sanayileşme ve ekonomik gelişmenin olanaklarından bir o kadar yararlanmış, basım, yayım ve ulaşım teknolojisindeki olanaklarını kullanmıştır. Art Nouveau Akımı’nın ortaya çıkmasında etkili olan bir diğer kaynak da Kelt sanatıdır. M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkıp, Orta ve Batı Avrupa’nın Kelt asıllı halkı tarafından şekillendirilen üslup, özellikle kullanım eşyaları üzerinde etkili olmuş, grift ve simgeci bir anlayışla şekillenmiştir. Kelt etkisi Pre-Raphaelist sanatçılar ile Arts and Crafts sanatçılarının işlerinde etkisini hissettirmiştir. Liberty and Co.’da Kelt sanatına özgü motiflerin kullanıldığı objeler satılmıştır. Kelt sanatının, Orta Asya sanatındaki Hayvan Üslubu ile benzerlikler gösteren Ejderha Üslubu Art Nouveau süslemeleriyle kaynaşmıştır.

Art Nouveau’nın etkilendiği akımlardan biride sembolizmdir. Bu iki akımın birbirlerinden etkilendiğini söylemek daha doğru olur. İki akımda doğayı olduğu gibi taklit etmez. Gerçekçiliğe karşı, düşünce, duygu ve ülküleri savunmaları ve maddeci çağa karşı çıkıp manevi değerleri öne sürerek, dinsel ve mistik konuları betimlemeyi tercih etmeleri Art Nouveau’nun simgeci yanının alt yapısını oluşturmuştur[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Bodrum İç Mimarlık” style=”outline-custom” outline_custom_color=”#666666″ outline_custom_hover_background=”#88f422″ outline_custom_hover_text=”#0a0a0a” shape=”square” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fbodrumicmimarlik.com.tr%2F|title:Anasayfa”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Art Nouveau Akımının İstanbul’da ki Yansımaları

Bu yenilikçi akım birçok ülkede aynı arayışların ortak sonucu olarak hemen hemen aynı dönemlerde ortaya çıkmıştır. Ancak bu akımın İstanbul’a gelişi Raimondo D’Aronco ile olmuştur. Bu yenilikçi akımın İstanbul’a geldiği dönemler Osmanlı Devleti’nin çöküş öncesi dönemine denk gelmektedir. Sürekli savaşlar ve yenilgiler devleti güçsüz duruma düşürmüştür. Maddi olarak imparatorluğun çöküntüye uğraması İstanbul ve bazı kentler için geçerli görülmemektedir. Bu gibi kentlerde şatafatlı yaşam halen devam etmekteydi. Bu dönemde İstanbul çeşitli nedenlerden ülkenin egemen kenti olarak görülmeye başlanmıştı. Ticaret, nüfus artışı, liman işlevlerinin önem kazanması bu nedenlerden bazılarıdır. Osmanlı’nın içinde bulunduğu durum ne olursa olsun İstanbul yenilikçi düşüncelerin ve “Art Nouveau”nun boy gösterdiği Avrupa ülkelerinin parasal ve toplumsal koşullarına sahip gibi görünmekteydi10. Bu dönemde birçok Avrupalı mimar İstanbul’a gelmiştir. Çünkü İstanbul’da iyi bir inşaat ve mimarlık piyasası vardı. Art Nouveau mimarlığının ilk örnekleri Osmanlı İmparatorluğunun ticareti ve sanayisi gelişmiş merkezlerinde ve bazı kıyı kentlerinde 20.yüzyıl başında görüldü11 . 1851 Londra Evrensel Sergisi dahil hemen hemen bütün uluslararası sergilere katılan Osmanlı İmparatorluğu İstanbul’da bir sergi düzenlemek istemekteydi. Tarım-Orman ve Maadin Nazırı Selim Melhame başkanlığında ve üye olarak Osman Hamdi Bey, Mimar Alexandre Vallaury, Saray Başmühendisi Berthier ve bazı yüksek memurlardan oluşan bir hazırlık komitesi kurulmuştu.

İstanbul’da büyük bir hasara neden olan deprem nedeni ile sergiden vazgeçilmek zorunda kalınmış ve II. Abdülhamit’in verdiği görevle mimar Raimondo D’Aronco hasar gören binaların onarımı görevini üstlenmiştir. Daha sonra kendi çalışmalarını da hayata geçiren mimar Art Nouveau etkileri ile İstanbul’u tanıştırmıştır. Botter Apartmanı, Orman ve Maadin Nezareti binaları (şimdiki Marmara Üniversitesi Rektörlük binası), Şeyh Zafir Türbesi, Huber Köşkü, İtalyan Elçiliği Yazlık Binası örnek olarak verilebilir. Botter apartmanı İstanbul’daki ilk Art Nouveau örneğidir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Published by

share
Bodrum İç Mimarlık
Prev Algı ve Algılama Süreci
Next Yüzer Mekanlarda Mobilya Kullanımı
Bodrum İç Mimarlık

Comments are closed.