İç Mimarlık ve Görselleştirme

Bodrum İç Mimarlık

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Görselleştirme

Grafik düşünebilme, görsel imajları anlaşılır hale getirerek görsel algılama faktörünün önemini ortaya koymaktadır. Görsel imajlar farklı disiplinlerde gösterilerek veya çizilerek onlara düşüncenin dışında bir gerçeklik ve kalıcılık kazandırmaktadır. Görsel iletişim, çevreden gelen etmenlerin anlaşılması ve akılda imaj oluşturulduktan sonra bu imgelerin görselleştirilmesi ve ifade edilmesidir. Görselleştirme günümüzdeki kullanımıyla herhangi bir şeyi görsel öğeler haline getirerek bu şekilde sunma ve yorumlama eylemidir. Görselleştirme kavramı henüz görülmeyen var olmayanı gösterme tekniklerini barındırmaktadır. İnsanlar çevrelerini duyu organlarını kullanarak algılamaktadırlar. Bu duyuların en önemli olanlarından biri de görme duyusudur. Yapılan bilimsel araştırmalar görme duyusunun öğrenme sürecindeki etkisini %83 olarak aktarmakla beraber işitme %11, koklama %3,5, dokunma %1,5, tat alma ise %1 şeklinde belirtilmiştir. Bu bağlamda çevremizden etkilenme ve algılama bağlamında görme duyusu en önemli duyumuzdur. Görselleştirmenin tarihsel gelişimini incelediğimizde bize neden görselleştirme yaptığımız hakkında yeterli cevabı vermektedir. Görselleştirme henüz var olmayan bir nesneyi ya da olayı veya çevreyi varmış veya gerçekmiş gibi göstererek bizlere algılama, deneyimleme ve anlama imkânı sunarak karar verme aşamasında önemli bir araç olması nedeniyle sıkça kullanılmıştır. Görselleştirme terim olarak birçok alanda sıkça kullanılmaktadır. Bunlar bilimsel mühendislik görselleştirmelerden eğlence endüstrisine; fizikten moleküler hareketlere, tıp görselleştirmesine kadar geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. Belirtilen kullanım alanlarının yanı sıra, mimarlık disiplininde de fikrin ifade edilmesi, tasarımın anlatılması ve yorumlanması gibi eylemlerde görselleştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bireyler duygularını ve düşüncelerini karşı tarafa aktarabilmek için farklı yöntemler kullanırlar. Duygu ve düşünceler gerek yazıya dökerek gerekse konuşarak karşı tarafa aktarılır. Mimarlık disiplininde ise başta gelen ifade ve iletişim yöntemi ise çizim ve görselleştirme gibi araçlardır. Bu araçlar mimarlık disiplinin mesajı karşı tarafa iletmenin en etkili yoludur.

İç Mimarlık & Görselleştirme İlişkisi

Görselleştirme diğer sunum ve ifade tekniklerine göre fikrin anlatımı ve bu fikirden çıkarılan anlam bağlamında diğer yöntemlere göre daha güçlüdür. Dolayısı ile tasarımcılar yaptıkları görselleştirmeler ile ürettikleri bilgi ve tasarımı karşı tarafa daha kuvvetli bir biçimde aktarabilme olanağı bulmaktadırlar. Görselleştirme, tasarımcının ürettiği tasarımı bir bütün olarak görmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda görselleştirme; tasarımın parça ve bütün ilişkisi içerisinde incelenmesine de olanak sağlamaktadır. Bu bağlama görselleştirme hem tasarımcının henüz var olmayan soyut fikirlerini bir kalıba oturtmak hem de başka bireylere sunabilme bağlamında tasarıma doğrudan katkı sağlayan etkili bir araçtır. Mimari düşünce ve fikrin aktarılmasını sağlayan eskiz, maket, çizim, perspektif, fotoğraf ve dijital ortamda oluşturulan bütün modellemeler mimarlık disiplinin bir parçası haline gelmişlerdir. Bu araçlar hem mimarlık disiplinin farklı kitleler ve toplumlar ile iletişimini sağlayıp görsel olarak veri sunabilirken hem de mimari tasarım aşamasında tasarımcıya sunduğu veriler ile tasarım kararlarında ve sonuç üründe önemli katkısı olmaktadır.

 

bodrum iç mimarlık[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Published by

share
Bodrum İç Mimarlık
Prev Ergonomi Kavramı
Next İç Mimarlık & Dijital Görselleştirme
Bodrum İç Mimarlık

Comments are closed.