Tag:Bodrum İç Mimarlık Ofisi

İç Mekanlarda Renklerin Gücü: İç Mimarlıkta Başarılı Renk Kullanımı

İç Mimarlıkta Renklerin Önemi İç mimarlık, yaşam alanlarının işlevsel, estetik ve konforlu olmasını sağlamayı amaçlayan bir disiplindir. Renkler, iç mekanların atmosferini ve enerjisini önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Doğru renk seçimi, mekanın daha aydınlık, ferah ve sıcak görünmesine yardımcı olurken, yanlış renk kombinasyonları ise bunaltıcı ve rahatsız edici bir ortam yaratabilir. İç Mimarlıkta Renk Seçiminin İncelikleri Renk seçimi, iç mimarlıkta başarılı bir tasarımın anahtarıdır. İşte renk seçiminde dikkate alınması gereken bazı ipuçları: İç mimarlıkta renk seçimi, mekanın atmosferini ve enerjisini […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Tasarım Ve Hologram

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hologram terimi Yunanca bütün anlamına gelen “holos” ve mesaj anlamına gelen “gramma” kelimelerinden türetilmiştir. Lazer ışınlarıyla, özel bir fotoğraf plakasına cismin görüntüsünün kaydedilmesiyle hologramlar oluşturulur. Hologram üretmek için gerçek nesneler kullanılmaktadır, ancak cismin var olması şart değildir, bilgisayar ortamında da oluşturulan üç boyutlu modellerden hologramlar üretilebilmektedir. İzlemek için ek bir parça gerektirmez, çıplak gözle izlenebilir. Bakış açısı değişince algılanan görüntü de değişir. İlk yapım maliyeti yüksektir ama çoğaltma maliyeti ekonomiktir. Hologram tekniğinde iki ışık bileşeninin oluşturduğu girişim örüntüsünden 3 boyutlu […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

İç Mimarlık & Dijital Görselleştirme

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dijital Görselleştirme Mimarlık disiplininde görselleştirme teknolojileri ve dijital ortamlar günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır  Özellikle sanal imajlar, video, animasyon, bilgisayar grafikleri gibi deneyimler, görsel sunum bağlamında önemli değişimlere sebep ve mimarlık disipline yeni bir boyut getirmiştir. Bilgisayar teknolojilerinin her alanda kabul görmesi ve karşımıza çıkması bu teknolojilerin uzun süreler kullanılmasını sağlamaktadır. Geleneksel hazırlanan sunumlar genellikle kalem ve boya ile kâğıt üzerine uygulanmış iki boyutlu çizim ve perspektiflerden oluşmaktaydı. Bilgisayar destekli teknolojilerin kullanılmasına başlanmasıyla, üç boyutlu elemanlar ve bunların sunumları bilgisayar ortamında […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

İç Mimarlık ve Görselleştirme

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Görselleştirme Grafik düşünebilme, görsel imajları anlaşılır hale getirerek görsel algılama faktörünün önemini ortaya koymaktadır. Görsel imajlar farklı disiplinlerde gösterilerek veya çizilerek onlara düşüncenin dışında bir gerçeklik ve kalıcılık kazandırmaktadır. Görsel iletişim, çevreden gelen etmenlerin anlaşılması ve akılda imaj oluşturulduktan sonra bu imgelerin görselleştirilmesi ve ifade edilmesidir. Görselleştirme günümüzdeki kullanımıyla herhangi bir şeyi görsel öğeler haline getirerek bu şekilde sunma ve yorumlama eylemidir. Görselleştirme kavramı henüz görülmeyen var olmayanı gösterme tekniklerini barındırmaktadır. İnsanlar çevrelerini duyu organlarını kullanarak algılamaktadırlar. Bu duyuların […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Ergonomi Kavramı

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Çalışma yasası anlamına gelen ergonomi Yunanca kökenli bir sözcüktür. Günümüzde ergonomi fizyoloji, psikoloji ve anatomiyi birlikte ele alan disiplindir. Ergonomi kullanılacak materyalin insanların fiziksel, psikolojik ve anatomik yapılarına ne kadar uygun olduklarını ortaya çıkararak, o materyali kullanan kişinin gereksiz yere yıpranıp zorlanmasını engellemeyi amaçlar. Ergonomi genel olarak her alanda kullanılan bir terim olsa da çalıştığı alana göre (mobilya, eşya vb.) nitelikleri vardır. Ergonomik tasarımlarda tam amaca hizmet eden dizaynlara büyük yada mega yatlarda ulaşılabilmektedir. Yatlarda kullanılacak ergonomik mobilyaların tasarımında farklı […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Yüzer Mekanlarda Ergonomik Mobilya Kullanımı

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Yüzer mekânlar gibi tasarlanmış mekânlarda ihtiyaç duyulan estetik, konfor, fonksiyonellik ve sağlamlık kavramları zamanla öne çıkmıştır. Küçük ve kısıtlı alanların kullanışlı hale dönüştürülebilmesi için mobilyaların ortalama insan ölçülerine uygun olarak tasarlanması gereklidir. Süper yatlar kişisel amaçla kullanılan keyif, eğlence ve alternatif yaşam için tasarlanmış teknelerdir. Teknolojinin ürünü olan her araçta ve üründe olduğu gibi, yatların kullanım alanını arttırmak için tasarımın katkısı ve gerekliliği bilinmektedir. Yatların tasarımında duyulan estetik ihtiyaçlar ve kullanıcıların özel isteklerinin mühendisler tarafından yeterli düzeyde karşılanamaması nedeniyle sadece […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Yüzer Mekanlarda Mobilya Kullanımı

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tasarımın kavramı, estetik değer ve beğeniyi ortaya koyan bir kavramdır. Tasarımlarda estetik değerin yanında kullanım kolaylığı ve fonksiyonel yapının olması bir gerekliliktir, aksi takdirde estetik yapılar sanat eseri olarak nitelendirilmektedir. Süper yatların tasarımı kendi içinde bir bütünlük, teknik disiplin içeren endüstriyel bir koldur. Yat tasarımcısı teknik ve estetiği bir arada düşünmek ve sınırlı alanda çok amaçlı tasarımlar ortaya koymak zorundadır. Kullanıcının istek ve hayallerini en iyi şekilde analiz edip reele döken kişidir. “Yat tasarımcısı öncelikle tasarlanan yatlarda dış tasarım denilen […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Art Nouveau Mimari

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Art Nouveau Akımının Oluşumu Bir sanat akımı hiçbir zaman kendiliğinden oluşmaz. Sanat akımları genelde geliştiği coğrafya ve kültürlerin etkileri ile harmanlanarak ortaya çıkar. Bir akımın oluşabilmesi için kendinden önceki akımlardaki esintileri birleştirip, kendine has olan yenilikleri üzerine ekleyerek, ortaya çıkmaya başladığı dönemin etkilerinden de faydalanarak, sanatın asıl amacı olan “ bilinçlendirme ve görünmeyeni gösterme“ eylemini bu oluşum süreci doğrultusunda bir basamak yukarı taşımaktır. Art Nouveau akımı 19.yüzyılın sonlarına ve 20.yüzyılın başlarına doğru ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkmaya başlamasındaki asıl neden […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Algı ve Algılama Süreci

[vc_row][vc_column][vc_column_text]İnsan çevreyi, insanları, mekanları algı yolu ile yorumlar ve insan hayatının büyük bir parçasıdır. İç mekan tasarımının odak noktasının insan olması sebebiyle algı konusu büyük önem taşımaktadır. Bodrum İç Mimarlık tanımlamasına göre algı “duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması, anlamlandırılması sürecine verilen addır”. Algı psikolojik ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir ve duyu organlarının fiziksel uyarılmasıyla oluşan sinir sistemindeki sinyallerden oluşur. Görme gözün retinasına düşen ışıkla, işitme kulağa gelen ses ile oluşur.Algı bu […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Mekan Tasarımında Ahşap Malzemesi

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Doğal Ahşap Malzemeleri Ahşap diğerlerinden farklı olarak yaşayan bir malzemedir. Ahşabın karakterini sahip olduğu özelikleri belirler. Görünüşünü anatomik özellikleri, çevre şartları (nem, su, sıcaklık vb) ile olan ilişkilerini fiziksel özellikleri, maruz kaldığı kuvvetlere karşı direncini ise mekanik özellikleri belirler. Bu durum kullanım yerine uygun doğru ahşap türünün seçilmesi gerekliliğini karşımıza çıkarır. Bu da ahşabın sahip olduğu özelliklerini doğru tanımakla gerçekleşir. Bu bölümde tezin kapsamında yer alan doğal ahşap malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri incelenerek ahşabın daha iyi […]

Daha Fazla Oku