Tag:Bodrum İç Mimarlık Ofisi

Bodrum İç Mimarlık

İç Mimarlık ve Görselleştirme

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Görselleştirme Grafik düşünebilme, görsel imajları anlaşılır hale getirerek görsel algılama faktörünün önemini ortaya koymaktadır. Görsel imajlar farklı disiplinlerde gösterilerek veya çizilerek onlara düşüncenin dışında bir gerçeklik ve kalıcılık kazandırmaktadır. Görsel iletişim, çevreden gelen etmenlerin anlaşılması ve akılda imaj oluşturulduktan sonra bu imgelerin görselleştirilmesi ve ifade edilmesidir. Görselleştirme günümüzdeki kullanımıyla herhangi bir şeyi görsel öğeler haline getirerek bu şekilde sunma ve yorumlama eylemidir. Görselleştirme kavramı henüz görülmeyen var olmayanı gösterme tekniklerini barındırmaktadır. İnsanlar çevrelerini duyu organlarını kullanarak algılamaktadırlar. Bu duyuların […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Ergonomi Kavramı

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Çalışma yasası anlamına gelen ergonomi Yunanca kökenli bir sözcüktür. Günümüzde ergonomi fizyoloji, psikoloji ve anatomiyi birlikte ele alan disiplindir. Ergonomi kullanılacak materyalin insanların fiziksel, psikolojik ve anatomik yapılarına ne kadar uygun olduklarını ortaya çıkararak, o materyali kullanan kişinin gereksiz yere yıpranıp zorlanmasını engellemeyi amaçlar. Ergonomi genel olarak her alanda kullanılan bir terim olsa da çalıştığı alana göre (mobilya, eşya vb.) nitelikleri vardır. Ergonomik tasarımlarda tam amaca hizmet eden dizaynlara büyük yada mega yatlarda ulaşılabilmektedir. Yatlarda kullanılacak ergonomik mobilyaların tasarımında farklı […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Yüzer Mekanlarda Ergonomik Mobilya Kullanımı

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Yüzer mekânlar gibi tasarlanmış mekânlarda ihtiyaç duyulan estetik, konfor, fonksiyonellik ve sağlamlık kavramları zamanla öne çıkmıştır. Küçük ve kısıtlı alanların kullanışlı hale dönüştürülebilmesi için mobilyaların ortalama insan ölçülerine uygun olarak tasarlanması gereklidir. Süper yatlar kişisel amaçla kullanılan keyif, eğlence ve alternatif yaşam için tasarlanmış teknelerdir. Teknolojinin ürünü olan her araçta ve üründe olduğu gibi, yatların kullanım alanını arttırmak için tasarımın katkısı ve gerekliliği bilinmektedir. Yatların tasarımında duyulan estetik ihtiyaçlar ve kullanıcıların özel isteklerinin mühendisler tarafından yeterli düzeyde karşılanamaması nedeniyle sadece […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Yüzer Mekanlarda Mobilya Kullanımı

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tasarımın kavramı, estetik değer ve beğeniyi ortaya koyan bir kavramdır. Tasarımlarda estetik değerin yanında kullanım kolaylığı ve fonksiyonel yapının olması bir gerekliliktir, aksi takdirde estetik yapılar sanat eseri olarak nitelendirilmektedir. Süper yatların tasarımı kendi içinde bir bütünlük, teknik disiplin içeren endüstriyel bir koldur. Yat tasarımcısı teknik ve estetiği bir arada düşünmek ve sınırlı alanda çok amaçlı tasarımlar ortaya koymak zorundadır. Kullanıcının istek ve hayallerini en iyi şekilde analiz edip reele döken kişidir. “Yat tasarımcısı öncelikle tasarlanan yatlarda dış tasarım denilen […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Art Nouveau Mimari

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Art Nouveau Akımının Oluşumu Bir sanat akımı hiçbir zaman kendiliğinden oluşmaz. Sanat akımları genelde geliştiği coğrafya ve kültürlerin etkileri ile harmanlanarak ortaya çıkar. Bir akımın oluşabilmesi için kendinden önceki akımlardaki esintileri birleştirip, kendine has olan yenilikleri üzerine ekleyerek, ortaya çıkmaya başladığı dönemin etkilerinden de faydalanarak, sanatın asıl amacı olan “ bilinçlendirme ve görünmeyeni gösterme“ eylemini bu oluşum süreci doğrultusunda bir basamak yukarı taşımaktır. Art Nouveau akımı 19.yüzyılın sonlarına ve 20.yüzyılın başlarına doğru ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkmaya başlamasındaki asıl neden […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Algı ve Algılama Süreci

[vc_row][vc_column][vc_column_text]İnsan çevreyi, insanları, mekanları algı yolu ile yorumlar ve insan hayatının büyük bir parçasıdır. İç mekan tasarımının odak noktasının insan olması sebebiyle algı konusu büyük önem taşımaktadır. Bodrum İç Mimarlık tanımlamasına göre algı “duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması, anlamlandırılması sürecine verilen addır”. Algı psikolojik ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir ve duyu organlarının fiziksel uyarılmasıyla oluşan sinir sistemindeki sinyallerden oluşur. Görme gözün retinasına düşen ışıkla, işitme kulağa gelen ses ile oluşur.Algı bu […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Mekan Tasarımında Ahşap Malzemesi

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Doğal Ahşap Malzemeleri Ahşap diğerlerinden farklı olarak yaşayan bir malzemedir. Ahşabın karakterini sahip olduğu özelikleri belirler. Görünüşünü anatomik özellikleri, çevre şartları (nem, su, sıcaklık vb) ile olan ilişkilerini fiziksel özellikleri, maruz kaldığı kuvvetlere karşı direncini ise mekanik özellikleri belirler. Bu durum kullanım yerine uygun doğru ahşap türünün seçilmesi gerekliliğini karşımıza çıkarır. Bu da ahşabın sahip olduğu özelliklerini doğru tanımakla gerçekleşir. Bu bölümde tezin kapsamında yer alan doğal ahşap malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri incelenerek ahşabın daha iyi […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Mekan Tasarımı

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3982″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”İç Mimarlık Mekan Tasarımı” google_fonts=”font_family:Bitter%3Aregular%2Citalic%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Mekan tasarımı sadece mekanın fonksiyonel olarak doğru ölçülerde ve yerleşimde düzenlenmesi değil, mekanın taşıdığı anlamla da kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olmasıdır. İnsan ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan mekanlar, aynı zamanda kullanıcıları ile etkileşimde bulunarak, onların davranışlarını üzerinde belirleyici etki yaratırlar. İçinde bulunulan mekanın, kullanıcıları için ifade ettiği değerler düşünüldüğünde, o mekanı oluşturan bütün tasarım öğeleri dikkate alınmalıdır. İç Mimarlık Mekan Algısı Mekanların algılanmasını oluşturan öğeler olan kullanılan malzemelerin dokuları, aydınlatma elemanları, akustik ve koku duyusu, […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Renklerin İnsan Duyguları Üzerinde Etkisi

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Cisimlerin renk ve doku özelliklerinin yanında parlaklık derecelerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bodrum İç Mimarlık ‘a göre, bazı cisimlerin yüzeyi parlak iken bazılarının mattır. Parlak bir cismi biraz uzaklaştırdığımızda parlaklık etkisi azalır ve mat görünmeye başlar. Mat ve parlak yüzeylerin gözde bıraktığı etki farkı yüzünden parlak cisimler olduklarından daha yakında, mat cisimler ise daha uzakta görünürler. Cisimlerin doku, renk ve parlaklık özellikleri birlikte düşünüldüğünde birey üzerindeki görsel etkisi Çizelgede görüldüğü gibi olmaktadır. Mekanın algılanmasında, en güçlü öğelerden biri ışıktır. […]

Daha Fazla Oku
Bodrum İç Mimarlık

Doku Etkisinin Bireyler Üzerindeki Görsel Etkisi

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Geniş alanlardan farklı nesnelere çarparak değişikliğe uğrayıp gelen ışık yansımaları duvar gibi yüzey renklerinin kroma ve doymuşluk seviyelerini yükselterek olduklarından daha canlı ve yoğun gözükmelerini sağlamaktadır. Bodrum İç Mimarlık göre, düşük aydınlık düzeyi renkleri daha gri gösterirken, yüksek aydınlık düzeyleri renklerin daha yoğun algılanmasını sağlar. Bir obje üzerinde çeşitli vurgu etkileri oluşturarak objenin farklı algılanması sağlanabilir. Objenin vurgusunu arttırmak için aydınlatılan objenin aydınlık düzeyinin yatay düzlemdeki aydınlık düzeyine oranla artırılması gerekir. Nasıl bir etki oluşturulmak istendiğine göre bu oranlar […]

Daha Fazla Oku